De camping is het hele jaar open!

Algemene voorwaarden

Lees de Algemene voorwaarden van Camping Stobreč Split en controleer wat je van ons kan verwachten tijdens het gebruiken van de diensten, de webpagina enz. van Camping Stobreč Split.

Algemene Voorwaarden

Deze gebruikersovereenkomst regelt de algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het materiaal op deze website.

1. Gebruikersovereenkomst

DE OVEREENKOMST TUSSEN "CAMPINGSPLIT.COM" EN DE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE
Algemene voorwaarden en gebruikersrichtlijnen voor de gebruikers van de internetpagina's van "CAMPINGSPLIT.COM" zijn in deze gedragscode geregeld. Door gebruik te maken van deze website, of enige andere service, u aangeboden door "CAMPINGSPLIT.COM", accepteert u hierbij de genoemde algemene voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet in acht neemt, kan het zijn dat u de consequenties moet dragen zoals geregeld door de wet, waaronder dit contract valt. Als u het niet eens bent met de algemene voorwaarden op deze pagina's, adviseren wij u om hier geen gebruik van te maken.

2. Webinhoud

Inhoud en dienstverlening op de website van "CAMPINGSPLIT.COM" mogen alleen gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden; gebruik voor alle andere doeleinden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.

3. Juistheid en echtheid van de informatie

"CAMPINGSPLIT.COM" draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en echtheid van de informatie die op de website van "CAMPINGSPLIT.COM' verstrekt wordt en zal geen verantwoordelijkheid nemen in geval van fouten, omissies, het niet up-to-date zijn van gegevens of vergissingen. "CAMPINGSPLIT.COM" zal geen verantwoordelijkheid nemen voor enige schade, voortvloeiend uit het gebruik van informatie die op de websites van "CAMPINGSPLIT.COM is gepubliceerd.

4. Privacybescherming "campingsplit.com"

Privacybeleid

5. Informatiebeveiliging

Ongeoorloofde pogingen om informatie op deze locatie te forwarden of te veranderen zijn ten strengste verboden en tegen overtreders zullen wettelijke sancties volgen of sancties zoals beschreven in de algemene voorwaarden.. "CAMPINGSPLIT.COM"geeft geen garantie voor de veiligheid en privacy van berichten die via e-mail worden verstuurd, vanwege de onveiligheid van dit soort media.

6. Verboden of illegaal gebruik

Door gebruik te maken van deze website, bent u verplicht om geen enkele informatie, foto's of enig ander materiaal dat eigendom is van "CAMPINGSPLIT.COM" te gebruiken voor onwettige of illegale doeleinden.

7. Links naar andere pagina's

De website van "CAMPINGSPLIT.COM" bevat links naar andere internetsites, die onder controle staan van andere natuurlijke personen of wettelijke entiteiten. "CAMPINGSPLIT.COM" heeft geen invloed het redactionele beleid op deze pagina's en verwerpt alle verantwoordelijkheid voor de inhoud, echtheid of juistheid van de informatie hiervan, en van enige mogelijke schade, als gevolg van het gebruik van deze pagina's.

8. Veranderingen in algemene voorwaarden

"CAMPINGSPLIT.COM" behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie. Bezoekers zijn verplicht kennis te nemen van deze veranderingen en ze vanaf dat moment in acht te nemen. Deze overeenkomst blijft geldig, zolang geen van de van de deelnemende partijen besluit haar te beëindigen. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door te stoppen met het gebruiken van de internetsite en door al het materiaal, dat u op wat voor manier dan ook heeft bewaard, te vernietigen.

9. Wettelijke rechtsbevoegdheid

De rechterlijke autoriteit voor het construeren en implementeren van alle wettelijke zaken betreffende het gebruik van de website van "CAMPINGSPLIT.COM is de Kroatische rechterlijke macht en de rechtbank die rechtspraak doet inzake elke mogelijke claim of geschil met betrekking tot de webpagina’s van "CAMPINGSPLIT.COM" is de rechtbank in Split.

 

Reserveringsvoorwaarden voor 2023

In het document beneden kan je alle informatie vinden over de reserveringsvoorwaarden van Camping Stobreč Split.